ติดต่อเรา

งานพัฒนาเว็บไซต์ ฝ่ายสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
โทรศัพท์ภายใน : 5103

ทีมงานผู้พัฒนา
นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์

นางสาวณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์
หน้ารับผิดชอบ : ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ ให้คำปรึกษาเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน (Administrator)

นายพีรพัฒน์ พรหมปาน
หน้ารับผิดชอบ : ผู้พัฒนาและดูแลเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน (Editor)


นายธีรวัฒน์ กิจงาม
หน้ารับผิดชอบ : ผู้ดูแลเนื้อหาและให้คำปรึกษาเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน (Editor)