สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน ปี 2562

ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ พ.ย. จำนวนเพจ ธ.ค. 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 98,400 203,000 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.sru.ac.th 10,100 10,700 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว inter.sru.ac.th

Read more

สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน 2562

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ No Domain หน่วยงาน External Backlinks พ.ย.  ธ.ค. 1 sru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  94,694  101,167 2 sci.sru.ac.th คณะวิทยาศาสตร์ฯ  2,053  1,771

Read more

สถิติจำนวนเพจ เว็บไซต์สาขาวิชา ประจำปี 2561

รายงานผลค่าจำนวนเพจ เว็บไซต์สาขาวิชา คณะครุศาสตร์ No Domain สาขาวิชา จำนวนเพจ  เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. 1 earlychild.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  51  77  134 2 thai.edu.sru.ac.th  สาขาวิชาภาษาไทย  70

Read more

สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน 2561

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ No Domain หน่วยงาน External Backlinks มี.ค.  เม.ย. พ.ค.  มิ.ย. 1 sru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  88013  89610 90,772 2 sci.sru.ac.th

Read more

สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน ประจำปี 2561

ลำดับ เว็บไซต์ URL JAN FEB MAR APR  MAY 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 92,900 42,300 43,400 43,700 85,100 93,800 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี sci.sru.ac.th

Read more

สถิตจำนวนเพจ ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน

ลำดับ เว็บไซต์ URL จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ จำนวนเพจ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี sru.ac.th 144,000 145,000 138,000 122,000 116,000 101,000 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

สถิติ Backlink ของเว็บไซต์ภายใต้โดเมน sru.ac.th รายเดือน

รายงานผลค่า Backlink ของเว็บไซต์ระดับคณะ No Domain หน่วยงาน External Backlinks ก.ค.60 ส.ค.60 ต.ค.60 พ.ย.60 ธ.ค.60 1 sru.ac.th เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 73,421 75,747 83,518 86,852

Read more