โพลีแลง

คือปลั๊กอินที่ใช้สำหรับทำเว็บไซต์แบบ 2 ภาษา เช่น ไทย-อังกฤษ ที่จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ชุด ลิงค์เข้าหากัน เช่น เมื่อผู้อ่านอยู่ในหน้าที่เป็นภาษาไทย และกดเปลี่ยนภาษาไปเป็นภาษาอังกฤษ Polylang ก็จะไปดึงเอาหน้าที่เป็นภาษาอังกฤษมาแสดง รวมถึงเมนู วิดเจ็ต และอื่นๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บด้วย

ดังนั้นการทำเว็บ 2 ภาษา ในกรณีนี้ ไม่ใช่การทำเว็บแปลภาษา ที่เป็นระบบแปลอัตโนมัติ เพราะการทำเว็บ 2 ภาษา ในที่นี้ หมายถึง การที่เราสร้างข้อมูลของทั้ง 2 ภาษาขึ้นมาเอง โดยทั้ง 2 หน้า อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ เพราะเราสามารถที่จะเขียนให้ต่างกันได้ทั้งข้อความและรูปภาพ เหมาะกับภาษาที่แปลยากๆ เช่นภาษาไทย ถ้าใช้ Google แปลอัตโนมัติเป็นภาษาอื่น จะสื่อความหมายผิดพลาดเยอะมาก

การทำเว็บหลายภาษานั้นเหมือนเป็นการเปิดประตู เปิดโอกาสให้กับตนเอง ให้คนได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น หากเว็บไหนเขียนเพื่อให้ได้ค่าคลิกค่าโฆษณา แน่นอนว่าต้องได้รับค่าคลิกเพิ่มจากการที่มีภาษาอื่นๆ ที่มีผู้คนใช้มากมายทั่วโลกเช่น ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึงได้ ค่าคลิกจากต่างประเทศนั้นแพงเสียด้วยสิ